Hot tour
Tour Hàn Quốc Dịp Lễ 30/4 - 1/5 Từ Hà Nội
Thời gian:
Tour Lễ 30/4-1/5
Khởi hành:
22/03/2017
Điểm khởi hành:
Hà Nội
Vận chuyển:
Máy bay
Khách sạn:
Du lịch Cát Bà 3 Ngày 2 Đêm Từ Hà Nội Dịp Lễ 30/4-1/5
Thời gian:
Tour Lễ 30/4-1/5
Khởi hành:
Liên hệ
Điểm khởi hành:
Hà Nội
Vận chuyển:
Ô tô
Khách sạn:
Tour Du lịch Hàn Quốc 5 Ngày 4 Đêm Từ Hà Nội
Thời gian:
Tour 5 Ngày 4 Đêm
Khởi hành:
15/02/2017
Điểm khởi hành:
Hà Nội
Vận chuyển:
Máy bay
Khách sạn:
Du lịch Hàn Quốc 5 Ngày 4 Đêm Tết Nguyên Đán
Thời gian:
Tour Tết Nguyên Đán
Khởi hành:
04/02/2017
Điểm khởi hành:
Hà Nội
Vận chuyển:
Máy bay
Khách sạn:
Tour Hàn Quốc 6 Ngày 5 Đêm Từ Sài Gòn
Thời gian:
Tour 6 Ngày 5 Đêm
Khởi hành:
24/03/2017
Điểm khởi hành:
TP Hồ Chí Minh
Vận chuyển:
Máy bay
Khách sạn:
Tour Thái Lan 5 Ngày 4 Đêm Dịp Lễ 30/4-1/5
Thời gian:
Tour Lễ 30/4-1/5
Khởi hành:
12/04/2017
Điểm khởi hành:
Hà Nội
Vận chuyển:
Máy bay
Khách sạn:
Tour Du Lịch Sài Gòn - Phú Quốc Free & Easy 3N2Đ
Thời gian:
Tour 3 Ngày 2 Đêm
Khởi hành:
19/01/2017
Điểm khởi hành:
TP Hồ Chí Minh
Vận chuyển:
Máy bay
Khách sạn:
Tour Du Lịch Phú Quốc 3 Ngày 2 Đêm Dịp Tết Dương Lịch
Thời gian:
Tour 3 Ngày 2 Đêm
Khởi hành:
Liên hệ
Điểm khởi hành:
TP Hồ Chí Minh
Vận chuyển:
Máy bay
Khách sạn:
Tour khuyến mãi
Tour Lễ Hội Chùa Ba Vàng - Yên Tử 1 Ngày Từ Hà Nội
16%
Thời gian:
Tour 1 Ngày
Khởi hành:
02/02/2017
Điểm khởi hành:
Hà Nội
Vận chuyển:
Ô tô
Khách sạn:
600.000 Giá : 500.000 đ
Tour Hàn Quốc 6 Ngày 5 Đêm Từ Sài Gòn
4%
Thời gian:
Tour 6 Ngày 5 Đêm
Khởi hành:
25/03/2017
Điểm khởi hành:
TP Hồ Chí Minh
Vận chuyển:
Máy bay
Khách sạn:
24.990.000 Giá : 23.990.000 đ
Tour Du Lịch Sài Gòn - Phú Quốc Free & Easy 3N2Đ
21%
Thời gian:
Tour 3 Ngày 2 Đêm
Khởi hành:
20/01/2017
Điểm khởi hành:
TP Hồ Chí Minh
Vận chuyển:
Máy bay
Khách sạn:
4.739.000 Giá : 3.739.000 đ
Tour Du Lịch Phú Quốc 3 Ngày 2 Đêm Dịp Tết Dương Lịch
15%
Thời gian:
Tour 3 Ngày 2 Đêm
Khởi hành:
Liên hệ
Điểm khởi hành:
TP Hồ Chí Minh
Vận chuyển:
Máy bay
Khách sạn:
6.390.000 Giá : 5.390.000 đ
Tour Campuchia - Thái Lan 7 Ngày 6 Đêm Từ Sài Gòn
9%
Thời gian:
Tour 7 Ngày 6 Đêm
Khởi hành:
20/01/2017
Điểm khởi hành:
TP Hồ Chí Minh
Vận chuyển:
Ô tô
Khách sạn:
10.239.000 Giá : 9.239.000 đ
Tour Myammar Tết Nguyên Đán Khởi Hành Từ Sài Gòn
12%
Thời gian:
Tour 4 Ngày 3 Đêm
Khởi hành:
30/01/2017
Điểm khởi hành:
TP Hồ Chí Minh
Vận chuyển:
Máy bay
Khách sạn:
15.990.000 Giá : 13.990.000 đ
Tour Hong Kong - Disneyland mua sắm siêu khuyến mãi
16%
Thời gian:
Tour 4 Ngày 3 Đêm
Khởi hành:
23/01/2017
Điểm khởi hành:
TP Hồ Chí Minh
Vận chuyển:
Máy bay
Khách sạn:
11.990.000 Giá : 9.990.000 đ
Tour Singapore - Indonesia 4N3Đ Khởi Hành Từ Sài Gòn
10%
Thời gian:
Tour 4 Ngày 3 Đêm
Khởi hành:
26/01/2017
Điểm khởi hành:
TP Hồ Chí Minh
Vận chuyển:
Máy bay
Khách sạn:
9.990.000 Giá : 8.990.000 đ
Lịch khởi hành trong nước
Thời gian:
Khởi hành:
Điểm khởi hành:
Vận chuyển:
Khách sạn:
Tour Lễ 30/4-1/5
30/04
Hà Nội
Ô tô
Thời gian:
Khởi hành:
Điểm khởi hành:
Vận chuyển:
Khách sạn:
Tour Lễ 30/4-1/5
30/04
Hà Nội
Ô tô
Thời gian:
Khởi hành:
Điểm khởi hành:
Vận chuyển:
Khách sạn:
Tour 3 Ngày 2 Đêm
Hàng ngày
Hà Nội
Máy bay
Thời gian:
Khởi hành:
Điểm khởi hành:
Vận chuyển:
Khách sạn:
Tour 3 Ngày 2 Đêm
Hàng ngày
Hà Nội
Máy bay
Thời gian:
Khởi hành:
Điểm khởi hành:
Vận chuyển:
Khách sạn:
Tour 1 Ngày
01/02, 02/02, 04/02, 05/02, 06/02, 07/02, 08/02, 11/02, 12/02, 13/02, 14/02, 15/02, 16/02, 18/02, 19/02
Hà Nội
Ô tô
600,000
Thời gian:
Khởi hành:
Điểm khởi hành:
Vận chuyển:
Khách sạn:
Tour 3 Ngày 2 Đêm
Thứ sáu hàng tuần
TP Hồ Chí Minh
Máy bay
Thời gian:
Khởi hành:
Điểm khởi hành:
Vận chuyển:
Khách sạn:
Tour 3 Ngày 2 Đêm
Hàng ngày
TP Hồ Chí Minh
Máy bay
4,739,000
 • Du lịch Cát Bà 3 Ngày 2 Đêm Từ Hà Nội ... ~ 2.280.000 đ
 • Tour Du lịch Cô Tô Dịp Lễ 30/4 - 1/5 Từ ... ~ 2.550.000 đ
 • Tour Đà Nẵng Nghĩ Dưỡng Resort 3 Ngày 2 ... ~ 3.490.000 đ
 • Tour Du Lịch Hà Nội - Đà Nẵng 3N2Đ ... ~ 2.450.000 đ
 • Tour Lễ Hội Chùa Ba Vàng - Yên Tử 1 ... ~ 500.000 đ
 • Tour Du Lịch Phú Quốc 3 Ngày 2 Đêm Từ ... ~ 3.666.000 đ
 • Tour Du Lịch Sài Gòn - Phú Quốc Free & ... ~ 3.739.000 đ
Lịch khởi hành nước ngoài
Thời gian:
Khởi hành:
Điểm khởi hành:
Vận chuyển:
Khách sạn:
Tour Lễ 30/4-1/5
22/03, 29/03, 05/04, 12/04, 19/04, 28/04
Hà Nội
Máy bay
Thời gian:
Khởi hành:
Điểm khởi hành:
Vận chuyển:
Khách sạn:
Tour 5 Ngày 4 Đêm
15/02, 22/02
Hà Nội
Máy bay
Thời gian:
Khởi hành:
Điểm khởi hành:
Vận chuyển:
Khách sạn:
Tour Tết Nguyên Đán
04/02
Hà Nội
Máy bay
Thời gian:
Khởi hành:
Điểm khởi hành:
Vận chuyển:
Khách sạn:
Tour 10 Ngày 9 Đêm
29/01
Hà Nội
Máy bay
Thời gian:
Khởi hành:
Điểm khởi hành:
Vận chuyển:
Khách sạn:
Tour 6 Ngày 5 Đêm
24/03, 14/04, 28/04
TP Hồ Chí Minh
Máy bay
24,990,000
Thời gian:
Khởi hành:
Điểm khởi hành:
Vận chuyển:
Khách sạn:
Tour 5 Ngày 4 Đêm
31/01
Hà Nội
Máy bay
Thời gian:
Khởi hành:
Điểm khởi hành:
Vận chuyển:
Khách sạn:
Tour 6 Ngày 5 Đêm
30/01, 31/01, 01/02
Hà Nội
Máy bay
 • Tour Hàn Quốc Dịp Lễ 30/4 - 1/5 Từ Hà ... ~ 12.490.000 đ
 • Tour Du lịch Hàn Quốc 5 Ngày 4 Đêm Từ ... ~ 12.500.000 đ
 • Du lịch Hàn Quốc 5 Ngày 4 Đêm Tết ... ~ 13.990.000 đ
 • Tour Du Lịch Mỹ Từ Hà Nội Khởi Hành ... ~ 70.900.000 đ
 • Tour Hàn Quốc 6 Ngày 5 Đêm Từ Sài Gòn ~ 23.990.000 đ
 • Tour Hàn Quốc 5 Ngày 4 Đêm Tết Nguyên ... ~ 15.990.000 đ
 • Tour Singapore - Malaysia Dịp Tết Nguyên ... ~ 17.500.000 đ
Cẩm nang du lịch
Những điểm du lịch hấp dẫn nhất ở thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia
Những điểm du lịch hấp dẫn nhất ở thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia

Là một trong những thành phố hiện đại và năng động nhất Châu Á, thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia là địa điểm du lịch hấp dẫn nhất Malaysia.

Cao nguyên Genting - thành phố giải trí của Malaysia
Cao nguyên Genting - thành phố giải trí của Malaysia

Cao nguyên Genting được mệnh danh là “thành phố giải trí” hay “thành phố trong mây” của Malaysia nằm cách thủ đô Kuala Lumpur khoảng 50 km.

Độc đáo lễ hội Diwali tại Malaysia
Độc đáo lễ hội Diwali tại Malaysia

Lễ hội Diwali (Deepavali), hay còn gọi là Lễ hội ánh sáng là một lễ hội tôn giáo quan trọng của những người theo đạo Hindu ở Malaysia. Đây là một lễ hội tôn vinh những nét văn hóa truyền thống của người Ấn Độ, một cộng đồng khá đông ở Malaysia. Trước kia, lễ hội này được chú trọng ở thủ đô Kuala Lumpur nhưng ngày nay, lễ hội này được tổ chức rộng rãi trên toàn đất nước Malaysia.

Khám phá bảo tàng Muzium Negara
Khám phá bảo tàng Muzium Negara

Lịch sử văn hóa dân tộc luôn là một trong số những điều thu hút mọi người tìm hiểu. Đến bất cư đâu, địa danh nào, các bạn đều muôn tìm hiểu cho mình vè văn hóa, con người, phong tục tập quán nơi đó để mở rộng thêm vốn kiến thức, hiểu biết của mình. Vậy nếu có cơ hội đến thăm và tìm hiểu về đất nước, con người Malaysia thì bạn đừng nên bỏ quên bảo tàng Muzium Negara nổi tiếng.

Dịch vụ du lịch
Ý kiến khách hàng
Oranjslysse
My guides were very informative and were so friendly and fun to be with. They also helped me take great photos. All in all a great way way to see the sites around the city.
Max C
Had a great time. Very informative and fun trip but most importantly the guide was fantastic. I highly recommend them.
Sunny & Joey
This is absolutely one of our best tour we had ever been on in Vietnam. We really enjoyed to talk to friendly local people, explored the fruit gardens and tasted the amazing hospitality.
Nguyễn Thanh Hà
Thử nghĩ xem. 5tr8. vừa máy bay 2 chiều, ở ks 3 ngày, xe đưa đón đi thăm tất cả những nơi tốt nhất. mua được những thứ tốt nhất, phục vụ ăn uống! không lý do gì mà chúng ta không nên đi 1 lần! ...
Đỗ Hoài Thu
Lần đầu tiên tham gia dịch vụ của YOLOTravel, Hoàn Xa hoàn toàn hài lòng với các chương trình tour giá cả hợp lý...
Bùi Hà
Chuyến đi vừa rồi rất vui, cảm nhận của mình là mọi người đều rất dễ thương. Mong sẽ có nhiều cơ hội đồng hành cùng mọi người hơn trong các tour du lịch sau...
Đỗ Thu Hiền
Bố mẹ chị đã kết thúc chuyến đi Thái Lan tốt đẹp, chị cảm ơn nhiều nhé, lần sau đi chị lại đăng kí bên em nhé...
Công Văn Thọ
Xin cảm ơn công ty du lịch có nhân viên am hiểu sâu sắc, hướng dẫn chu đáo, chăm sóc tận tình cho mọi người từ già đến trẻ
Lê Tuấn Kiên
YOLOTravel đã thực hiện mong muốn đến nhà nghỉ cối xay gió cho vợ chồng tôi. Không gian ở đây khá là độc đáo. Tôi đã chụp rất nhiều ảnh cho vợ và cô ấy rất hào hứng.
Nguyễn Như Hoa
Đi nhiều nơi, tham quan nhiều thành phố sôi động rồi trở về Thung Nai tôi bỗng yêu nơi này đến lạ. Yêu bởi sự bình yên, thoáng đãng và mát mẻ.

Thành tựu giải thưởng nổi bật
Khách hàng tiêu biểuPhản ánh dịch vụ
Hotline: 0888.766.111

Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại và Du lịch Quốc tế YOLO

MST: 0106381926 - Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế số: 01-771/2015/TCDL-GPLHQT

YOLOTravel Hà Nội: Phòng 702, Tòa Nhà Thành Công - 57 Láng Hạ, Quận Ba Đình, Hà Nội Tel: 0435.668.547 / Fax: 0435.668.616 Xem bản đồ

YOLOTravel Nam Định: 188 Hùng Vương, Tp Nam Định, Tỉnh Nam Định Tel: 0350.3832.069 / Fax: 0350.3832.069 Xem bản đồ

YOLOTravel Quảng Ninh: Số 371 Nguyễn Văn Cừ, Tp. Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh Tel: 0333.525.656 / Fax: 0333.525.656 Xem bản đồ

YOLOTravel TP. HCM: 73/1 Huỳnh Văn Bánh, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh Tel: 083.9955.066 / Fax: 083.9955.066 Xem bản đồ

YOLOTravel Nhật Bản: 4 NCK Bldg.,3-3-11 Hongo Bunkyo-ku Tokyo, Japan Tel: +81-3-5842-7226 / Fax: +81-3-5842-7227 Xem bản đồ

YOLOTravel Hàn Quốc: Jeodong - 1204# Lotter Castle President Gong Deok-Dong, Mapo-Gu, Seoul,Korea Tel. +82-2-776-1021 Xem bản đồ

YOLOTravel Hoa Kỳ: 853 E Valley Blvd#104 San Gabriei CA 91776, Hoa Kỳ Tel: +001-626-2808-836 / Fax: +001-626-2808-836 Xem bản đồ

Email: info@yolotravel.com.vn / Website: https://yolotravel.com.vn

Hà Nội: 0435 668 616
Du lịch trong nước:
Mr Thắng
0933 603 111
Mr Tân
0933 605 111
Mr Toàn
0888 397 333
Du lịch nước ngoài:
Ms Nga
0913 605 111
Mr Tân
0933 605 111
TP Hồ Chí Minh: 083 9955 066
Du lịch trong nước:
Mr Thắng
0933 603 111
Du lịch nước ngoài:
Mr Lượng
0901 369 111
Nam Định: 03503 832 888
Mr.Trường
0947 004 040
Quảng Ninh: 0333 845 145
Mr Phú
0983 377 358